JAVNE NABAVKE 2014.

Naziv Dokumentacija Rok za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN:1/2014: (Usluge) produkcije i realizacije TV emisije “Olimpijski krugovi”, produkcija spotova, kratkih filmova i drugih materijala (Olimpijski koktel, Dan OKS)
Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti, (usluge) produkcije i realizacije TV emisije “Olimpijski krugovi”, produkcija spotova, kratkih filmova i drugih materijala (Olimpijski koktel, Dan OKS), broj JN:1/2014

______

Konkursna dokumentacija – javna nabavka male vrednosti, (usluge) produkcije i realizacije TV emisije “Olimpijski krugovi”, produkcija spotova, kratkih filmova i drugih materijala (Olimpijski koktel, Dan OKS), broj JN:1/2014

7. februar 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 1/2014

JN: 2/2014: Nabavka lož ulja
Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti, lož ulja Br. JN: 2/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti
lož ulja Br. JN: 2/2014

14. februar 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 2/2014

JN: 3/2014: Usluga avio prevoza
(nabavka avio karata)

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti, Usluga avio prevoza (nabavka avio karata) Br. JN: 3/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti
Usluga avio prevoza (nabavka avio karata) Br. JN: 3/2014

19. februar 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 3/2014
JN: 4/2014: Nabavka dobara male vrednosti. Predmet nabavke: toneri
Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku male vrednosti, Predmet javne nabavke: toneri. Br. JN: 4/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti. Predmet javne nabavke: toneri.
Br. JN: 4/2014

14. mart 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 4/2014
JN: 5/2014: Nabavka dobara male vrednosti. Predmet nabavke: održavanja i ažuriranja društvenih medija Olimpijskog komiteta Srbije (održavanje, kreiranje aplikacija, ažuriranje, vesti i ostalih sadržaja)
Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku male vrednosti, Predmet javne nabavke: održavanja i ažuriranja društvenih medija Olimpijskog komiteta Srbije (održavanje, kreiranje aplikacija, ažuriranje, vesti i ostalih sadržaja). Br. JN: 5/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti. Predmet javne nabavke: održavanja i ažuriranja društvenih medija Olimpijskog komiteta Srbije (održavanje, kreiranje aplikacija, ažuriranje, vesti i ostalih sadržaja).
Br. JN: 5/2014

25. mart 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 5/2014
JN: 6/2014: Nabavka dobara male vrednosti. Predmet nabavke: usluga – štampanja na bilbordima (bilbordi, city light….)
Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku male vrednosti, Predmet javne nabavke: usluga štampanja na bilbordima (bilbordi, city light….). Br. JN: 6/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti. Predmet javne nabavke: usluga štampanja na bilbordima (bilbordi, city light….).
Br. JN: 6/2014

27. mart 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 6/2014
JN: 7/2014: Nabavka dobara male vrednosti. Predmet nabavke: usluga iznajmljivanja audio i video opreme
Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku male vrednosti, Predmet javne nabavke: usluga – štampanja na bilbordima (bilbordi, city light….). Br. JN: 7/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti. Predmet javne nabavke: usluga iznajmljivanja audio i video opreme
Br. JN: 7/2014

15. april 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 7/2014
JN: 8/2014: Nabavka dobara male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga iznajmljivanja scenografije i rasvete
Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga iznajmljivanja scenografije i rasvete. Br. JN: 8/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti. Predmet javne nabavk je usluga iznajmljivanja scenografije i rasvete
Br. JN: 8/2014

15. april 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 8/2014
JN: 9/2014: Nabavka dobara male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga izrade cirada sa uslugom štampe (baneri, roll upovi, scenografija …)
Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga izrade cirada sa uslugom štampe (baneri, roll upovi, scenografija …)
Br. JN: 9/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga izrade cirada sa uslugom štampe (baneri, roll upovi, scenografija …)
Br. JN: 9/2014

17. april 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 9/2014

JN: 10/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – osiguranja članova misije OKS (sportista i službenih lica) oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga – osiguranja članova misije OKS (sportista i službenih lica) oblikovana po partijama
Br. JN: 10/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti. Predmet javne navke je usluga – osiguranja članova misije OKS (sportista i službenih lica) oblikovana po partijama Br. JN: 10/2014

7. maj 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 10/2014
JN: 11/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga dizajniranja promotivnih i edukativnih materijala

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga dizajniranja promotivnih i edukativnih materijala
Br. JN: 11/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti. Predmet javne nabavke je usluga dizajniranja promotivnih i edukativnih materijala
Br. JN: 11/2014

7. maj 2014. do 12:30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 11/2014
JN: 12/2014: Nabavka u otvorenom postupku.
Predmet javne nabavke je usluga organizovanja priprema sportista (zelene pripreme)

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke u otvorenom postupku.
Predmet javne nabavke je usluga organizovanja priprema sportista (zelene pripreme)
Br. JN: 12/2014

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku u otvorenom postupku. Predmet javne nabavke je usluga organizovanja priprema sportista (zelene pripreme)
Br. JN: 12/2014

7. jul 2014 do 15:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 12/2014

JN: 13/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – izrade obeležja i trofeja (značke, privesci, trofeji i sl)

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – izrade obeležja i trofeja (značke, privesci, trofeji i sl) broj JN: 13/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – izrade obeležja i trofeja (značke, privesci, trofeji i sl) broj JN: 13/2014.

______

I izmena i dopuna konkursne dokumentacije
za postupak javne nabavke male vrednosti.
broj JN: 13/2014.

20. jun 2014. do 14:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 13/2014
JN: 14/2014: Postupak javne nabavke u otvorenom postupku.
Predmet javne nabavke je Agencijska usluga rezervacije
prevoza, smeštaja i ishrane u zemlji i inostranstvu po programima OKS JN: 14/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke u otvorenom postupku.
Predmet javne nabavke je Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane u zemlji i inostranstvu po programima OKS broj JN: 14/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za postupak javne nabavke u otvorenom postupku.
Predmet javne nabavke je Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane u zemlji i inostranstvu po programima OKS JN: 14/2014.

28. jul 2014. do 15:00 Obaveštenje o obustavi postupka JN: 14/2014

______

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
JN: 18/2014

______

Obaveštenje o dodeli Ugovora
JN: 18/2014

___

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JN: 18/2014

JN: 15/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – obuća za sportiste za misije OKS broj JN: 15/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – obuća za sportiste za misije OKS broj JN: 15/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – obuća za sportiste za misije OKS broj JN: 15/2014.

11. jul 2014. do 13:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 15/2014
JN: 16/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – prevoza u drumskom saobraćaju po programima priprema i nastupa na takmičenjima koji se realizuju u okviru programa OKS broj JN: 16/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – prevoza u drumskom saobraćaju po programima priprema i nastupa na takmičenjima koji se realizuju u okviru programa OKS broj JN: 16/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – prevoza u drumskom saobraćaju po programima priprema i nastupa na takmičenjima koji se realizuju u okviru programa OKS broj JN: 16/2014.

______

Odgovor br. 1 na pitanje ponuđača

______

I izmena i dopuna konkursne dokumentacije JN: 16/2014

______

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN: 16/2014

18. jul 2014. do 13:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 16/2014
JN: 17/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke jsu dobra – oprema za sportiste broj JN: 17/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – oprema za sportiste broj JN: 17/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – oprema za sportiste broj JN: 17/2014.

16. jul 2014. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 17/2014
JN: 19/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – oprema za sportiste broj JN: 19/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne su dobra – sportska oprema za boksersku granu sporta broj JN: 19/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne su dobra – sportska oprema za boksersku granu sporta broj JN: 19/2014.

9. septembar 2014. do 13:00
JN: 20/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za boksersku granu sporta broj JN: 20/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za boksersku granu sporta broj JN: 20/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za boksersku granu sporta broj JN: 20/2014.

26. septembar 2014. do 13:00
JN: 21/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za tekvondo granu sporta broj JN: 21/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za tekvondo granu sporta broj JN: 21/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za tekvondo granu sporta broj JN: 21/2014.

______

Odgovor na pitanje ponuđača u postupku broj JN: 21/2014

15. oktobar 2014. do 13:00 Obaveštenje o obustavi postupka JN: 21/2014
JN: 22/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – revizija finansijskih izveštaja broj JN: 22/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – revizija finansijskih izveštaja broj JN: 22/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga – revizija finansijskih izveštaja broj JN: 22/2014.

___

Odgovor na pitanje u postupku broj JN: 22/2014

17. novembar 2014. do 13:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 22/2014
JN: 23/2014: Nabavka male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga mobilne telefonije i interneta
JN: 23/2014.

Poziv za podnošenje ponuda – postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga mobilne telefonije i interneta
JN: 23/2014.

______

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga mobilne telefonije i interneta
JN: 23/2014.

____
Odgovor na pitanje u postupku broj JN: 23/2014 VIP Mobile
___
Odgovor na pitanje u postupku broj JN: 23/2014 Telekom Srbija
___
Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti.
Predmet javne nabavke je usluga mobilne telefonije i interneta
JN: 23/2014.

___
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
JN: 23/2014

12. januar 2015. do 13:00 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN: 23/2014