Javne nabavke 2019.

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN:9/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
iznajmljivanja rasvete i scenografije za potrebe OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 1. jul 2019. do 12:00
JN:8/2019:
Predmet javne nabavke je usluga – iznajmljivanja audio i video opreme za potrebe OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 1. jul 2019. do 11:00
JN:5/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
korišćenja komunikacione platforme
Poziv za podnošenje ponuda Konkrusna dokumentacija 24. jun 2019. do 12:00
JN:7/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada web sajta OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 17. jun 2019. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora
JN:6/2019:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
Obuća za Misije OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 3. jun 2019. do 10:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:4/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada obeležja i trofeja OKS
(značke, privesci, trofeji i sl.)
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 7. maj 2019. do 12:00 Obaveštenje br. 1

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:3/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
održavanje i ažuriranje
društvenih medija OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

I izmena I konkursne dokumentacije
12. april 2019. do 11:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

II Obaveštenje o produženju roka za podnošenju ponuda

Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o zaključenom Ugovoru
JN:2/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada web sajta OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 26. februar 2019. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:1/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
mobilne telefonije i interneta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 8. februar 2019. do 12:15 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru