Javne nabavke 2016.

Javne nabavke 2016. godina

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN:18/2016:
Predmet javne nabavke je usluga – Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane i zakupa sportskih objekata u zemlji i inostranstvu po programima OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 30. januar 2017. do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:17/2016:
Predmet javne nabavke je usluga –
osiguranje članova misije OKS i predstavnika OKS
oblikovanu po partijama
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 15. jul 2016. do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – Partija 1

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – Partija 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – Partija 3

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – Partija 4
JN:16/2016:
Predmet javne nabavke je je nabavka dobara –
IT oprema
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 1. jul 2016. do 10:00 Obaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:15/2016:
Predmet javne nabavke je usluga –
štampanje na bilbordima
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 20. jun 2016. do 12:00 Obaveštenje br. 1

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:14/2016:
Predmet javne nabavke je je nabavka dobara –
materijal za fizikalnu terapiju
Poziv za podnošenje popnuda Konkursna dokumentacija 17. jun 2016. do 12:30 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:13/2016:
Predmet javne nabavke je je nabavka dobara –
medicinska oprema
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
20. jun 2016. do 12:00 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:12/2016:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
majice za potrebe projekata OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
prestala da važi
—-
Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija
29. jun 2016. do 11:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje br. 2

Obaveštenje br. 3

Obaveštenje br. 4

Obaveštenje br. 5

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:11/2016:
Premet javne nabavke je nabavka dobara –
IT oprema
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 11. maj 2016. do 12:00 Obaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:10/2016:
Premet javne nabavke je usluga –
Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane i zakupa
sportskih objekata u zemlji i inostranstvu
po programima OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 31. maj 2016.do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:9/2016:
Premet javne nabavke je usluga –
Izrada promotivnih i edukativnih materijala, promo knjige sa uslugom štampe za potrebe OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 26. april 2016. do 12:00 Obaveštenje br. 1

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:8/2016:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
obeležja i trofeji
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 20. april 2016. do 12:30 Obaveštenje o zakjučenom Ugovoru
JN:7/2016:
Predmet javne nabavke je usluga –
Izrada cirada sa uslugom štampe
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 20. april 2016. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:6/2016:
Predmet javne nabavke je usluga –
iznajmljivanja rasvete i scenografije
poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 5. april 2016. do 12:30 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:5/2016:
Predmet javne nabavke je usluga –
iznajmljivanja audio i video opreme
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 5. april 2016. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:4/2016:
Predmet javne nabavke je usluga –
animacija dece i vođenja radionica za decu
osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe
Olimpijskog komiteta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 18. mart 2016. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora
JN:3/2016:
Predmet javne nabavke je usluga –
kombi prevoza ljudi i opreme za potrebe
Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 18. mart 2016. do 11:30 Odluka o dodeli Ugovora
JN:2/2016:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
nabavka lož ulja
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 2. februar 2016. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:1/2016:
Predmet javne nabavke je usluga –

održavanje i ažuriranje društvenih medija OKS
(održavanje, kreiranje aplikacija, ažuriranje vesti i ostalih sadržaja)

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija –
2. izmena
9. februar 2016. do 11:30 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje br. 2

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

2. obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje br. 3

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru