Javne nabavke 2015.

Javne nabavke 2015. godina

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN:1/2015:
Predmet javne su usluge – avio prevoz sportista, službenih lica
i opreme redovnim linijama za Evropske igre Baku 2015
Poziv za
podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 11. mart 2015. do 15:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:2/2015:
Predmet javne su usluge – avio prevoz (kupovine avio karata) za potrebe
Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za
podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Izmenjena i dopunjena konkurska dokumentacija

11. mart 2015. do 14:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:3/2015:
Predmet javne nabavke je lož ulje
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija

10. februar 2015. do 11:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:4/2015:
Predmet javne je usluga produkcija i realizacija TV emisije „Olimpijski krugovi“
produkcija spotova, kratkih filmova i drugih materijala (Olimpijski koktel, Dan OKS)
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 10. februar 2015. do 11:30 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:5/2015:
Predmet javne je usluga iznajmljivanja audio i video opreme
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 10. februar 2015. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:6/2015:
Predmet javne je usluga iznajmljivanja scenografije i rasvete
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 10. februar 2015. do 12:30 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:7/2015:
Predmet javne je Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja
i ishrane i zakupa sportskih objekata u zemlji i inostranstvu po programima OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 16. mart 2015. do 15:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:8/2015:
Predmet javne je usluga izrade cirada sa uslugom štampe (baneri, roll upovi, scenografija …)
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 19. feb 2015. do 11:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:9/2015:
Predmet javne je kupovina video replay opreme za potrebe održavanja sportskih takmičenja u tekvondo grani sporta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 19. feb 2015. do 11:30 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:10/2015:
Predmet javne je usluga zakupa sportskih objekata za potrebe održavanja sportskih takmičenja u tekvondo grani sporta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 19. feb 2015. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:11/2015:
Predmet javne je usluga – održavanja i ažuriranja društvenih medija Olimpijskog komiteta Srbije (održavanje, kreiranje aplikacija, ažuriranje, vesti i ostalih sadržaja)
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 19. feb 2015. do 12:30 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:12/2015:
Predmet javne je usluga – izrada zastava za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 20. feb 2015. do 11:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:13/2015:
Predmet javne je usluga – prevoza u drumskom saobraćaju po sportskim programima koji se realizuju preko OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 3. mart 2015. do 11:00 Obaveštenje o obustavi postupka JN: 13/2015
JN:14/2015:
Predmet javne nabavke je usluga prevoza u drumskom saobraćaju po sportskim programima koji se realizuju preko OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija
30. mart 2015. do 11:00

Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje br. 1 u postupku JN:14/2015

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:15/2015:
Predmet javne su dobra – Odeća za misije OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije
27. april 2015. do 13:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:16/2015:
Predmet javne su dobra – sportska opreme za tekvondo granu sporta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 17. april 2015. do 11:00 Obaveštenje o obustavi postupka JN:16/2015
JN:17/2015:
Predmet javne su dobra – dobra – sportska oprema za boksersku granu sporta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 17. april 2015 do 11:30 Obaveštenje o zaključenom Ugovoro
JN:18/2015:
Predmet javne su dobra – majice za potrebe projekata Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 17. april 2015 do 12:30 Odluka o obustavi postupka
JN:19/2015:
Predmet javne je usluga – animacija dece i vođenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 17. april 2015 do 12:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:20/2015:
Predmet javne je usluga – kombi prevoza ljudi i opreme za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 17. april 2015. do 13:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:21/2015:
Predmet javne je usluga – štampa promotivnih i edukativnih materijala (pozivnice, čestitke, brošure, lifleti, flajeri, diplome…) za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije JN:21/2015
17. april 2015. do 13:30

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN:21/2015
Obaveštenje br. 1 u postupku JN:21/2015

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:22/2015:
Predmet javne nabavke su dobra – sredstva za fizikalnu terapiju za misije Olimpijskog komiteta Srbije
Pozvi za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 30. april 2015. do 11:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:23/2015:
Predmet javne nabavke su farmaceutski proizvodi za potrebe misija Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 30. april 2015. do 11:30 Obaveštenje o obustavi postupka
JN:24/2015:
Predmet javne nabavke je usluga avio prevoza sportista, službenih lica i opreme u čarter saobraćaju za Evropski olimpijski festival mladih Tbilisi 2015
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 25. maj 2015. do 13:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:25/2015:
Predmet javne nabavke su dobra – sportska oprema za tekvondo granu sporta – tatami podloge za borilišta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 5. maj 2015. do 11:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:26/2015:
Predmet javne nabavke je usluga – izrada mobilne IOS/Android aplikacije za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkrusna dokumentacija 8. maj 2015. do 13:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:27/2015:
Predmet javne nabavke je usluga osiguranja članova misije OKS (sportista i službeih lica) oblikovana po partijama za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

I izmena i dopuna konkursne dokumentacije
15. maj 2015. do 12:00

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje br.1 u postupku JN:27/2015
——
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 1
——
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 2
——
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 3
——
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 4
——
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 5
——
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – partija 6
JN:28/2015:
Predmet javne nabavke su dobra – majice za potrebe projekata Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 15. maj 2015. do 12:30 Obaveštenje br. 1 u postupku JN:28/2015
___
Obaveštenje o obustavi postupka JN:28/2015
JN:29/2015:
Predmet javne nabavke su dobra – obeležja i trofeji (značke, privesci, trofeji i sl) za potrebe OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 26. maj 2015. do 11:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:30/2015:
Predmet javne nabavke su farmaceutski proizvodi za potrebe misija Olimpijskog komiteta Srbije JN: 30/2015.
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 26. maj 2015. do 11:30 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:31/2015:
Predmet javne nabavke su računari za tekvondo granu
sporta JN: 31/2015.
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
—-
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
12. jun 2015. do 11:30
—-
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN:31/2015
Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:32/2015:
Predmet javne nabavke su dobra – sportska roba i oprema za misiju Olimpijskog komiteta Srbije za Mediteranske igre na pesku Peskara 2015
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija
12. avgust 2015. do 12:05 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:33/2015:
Predmet javne nabavke je Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane i zakupa sportskih objekata u zemlji i inostranstvu po programima OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 25. avgust 2015. do 15:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:34/2015:
Predmet javne nabavke su dobra majice za potrebe
potrebe projekata OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 25. avgust 2015. do 14:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:35/2015:
Predmet javne nabavke je usluga – animacija dece i vođenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 14. oktobar 2015. do 12:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:36/2015:
Predmet javne nabavke je usluga nadogradnje IT sistema, unapređenje baze sportista i usklađivanje sa web sajtom za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 23. oktobar 2015. do 14:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:37/2015:
Predmet javne nabavke su notebook računari za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 18. novembar 2015. do 10:00 Odluka o dodeli Ugovora
—-
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:38/2015:
Predmet javne nabavke je multifunkcionalni uređaj formata A3, crno-beli za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 18. novembar 2015 do 10:30 Odluka o dodeli Ugovora
—-
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:39/2015:
Predmet javne nabavke je obuća za sportiste – za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 03. decembar 2015 do 13:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:40/2015:
Predmet javne nabavke su suplementi za sportiste
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 13. novembar 2015. do 14:00 Odluka o obustavi postupka
—-
Obaveštenje o obustavi postupka
JN:41/2015:
Predmet javne nabavke je Agencijska usluga rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane i zakupa sportskih objekata u zemlji i inostranstvu po programima OKS
Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje br. 1
Konkursna dokumentacija

Pva izmena i dopuna konkursne dokumentacije
31. decemabr 2015. do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:42/2015:
Predmet javne nabavke je usluga postavke koncepta i izrade vizuelnog identiteta i usluge dizajna i pripreme materijala
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 11. januar 2016. godine do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru