Nacionalna strategija razvoja sporta

Na osnovu člana 142. stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11 – dr. zakon) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

VLADA DONOSI

 

STRATEGIJU RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014–2018. GODINE

 Ovde možete preuzeti  dokumentaciju:

  1. Nacionalna strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine
  2. Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine