Javne nabavke 2019.

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN:3/2019:
Predmet javne nabavke usluga –
održavanje i ažuriranje
društvenih medija OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

I izmena I konkursne dokumentacije
12. april 2019. do 11:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

II Obaveštenje o produženju roka za podnošenju ponuda

Odluka o dodeli Ugovora
JN:2/2019:
Predmet javne nabavke usluga –
izrada web sajta OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 26. februar 2019. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:1/2019:
Predmet javne nabavke usluga –
mobilne telefonije i interneta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 8. februar 2019. do 12:15 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru