Javne nabavke 2019.

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN:15/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
Organizacija Školskog dana sporta
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 12. septembar 2019. do 11:00 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:14/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
Organizacija – BEACTIVE NIGHT
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 5. septembar 2019. do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:13/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
organizacija – Beactive night run
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 4. septembar 2019. do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:12/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga kombi prevoza
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumenacija

I izmena konkursne dokumenatacije
29. juli 2019. do 13:00 Obaveštenje broj 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:11/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
Usluga revizije projekta
„Evropska nedelja sporta“,
revizija namenskog utroška sredstava
iz budžeta RS za realizaciju programa
u 2019. godini,
revizija finansijskog poslovanja OKS za poslovnu 2019. godinu
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 26. jul 2019. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje u zaključenom Ugovoru
JN:10/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
Agencijska usluga rezervacije smeštaja, prevoza
i drugih troškova vezanih za realizaciju sportskih programa i
drugih aktivnosti OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

I Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
19. avgust 2019. do 11:00 Obaveštenje broj 1

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:9/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
iznajmljivanja rasvete i scenografije za potrebe OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 1. jul 2019. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:8/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
iznajmljivanja audio i video opreme za potrebe OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 1. jul 2019. do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:5/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
korišćenja komunikacione platforme
Poziv za podnošenje ponuda Konkrusna dokumentacija 24. jun 2019. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:7/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada web sajta OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 17. jun 2019. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:6/2019:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
Obuća za Misije OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 3. jun 2019. do 10:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:4/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada obeležja i trofeja OKS
(značke, privesci, trofeji i sl.)
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 7. maj 2019. do 12:00 Obaveštenje br. 1

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:3/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
održavanje i ažuriranje
društvenih medija OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

I izmena konkursne dokumentacije
12. april 2019. do 11:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

II Obaveštenje o produženju roka za podnošenju ponuda

Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o zaključenom Ugovoru
JN:2/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada web sajta OKS
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 26. februar 2019. do 12:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:1/2019:
Predmet javne nabavke je usluga –
mobilne telefonije i interneta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 8. februar 2019. do 12:15 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru