Javne nabavke 2018.

 

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN:2/2018:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
nabavka IT opreme za potrebe kancelarije OKS i Misije OKS – fotokopir aparati formata A3, kolortelefonije i interneta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

I Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
8. februar 2018. do 14:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli Ugovora
JN:1/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga mobilne telefonije i interneta
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

I izmena i dopuna konkursne dokumentacije
12. februar 2018. do 13:30 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

II Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli Ugovora