Javne nabavke 2018.

 

Predmet javne nabavkePoziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaRok za dostavu ponudaNapomena
JN:19/2018:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
obuća za Misije OKS
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija17. septembar 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:18/2018:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
lož ulje
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija12. septembar 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:16/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
animacije
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija14. avgust 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Odlukaa o zaključenom Ugovoru
JN:17/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada promotivnih i edukativnih materijala,
sa uslugom štampe
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija13. avgust 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o zaključenom Ugovoru
JN:15/2018:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
Obuća za Misije OKS
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija6. jun 2018. do 10:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:14/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada obeležja i trofeja OKS (značke, privesci, trofeji i sl.)
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija30. maj 2018. do 10:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:13/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
brokerska usluga u oblasti osiguranja
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija29. maj 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:12/2018:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
materijal za fizikalnu terapiju
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija28. maj 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:11/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
brendiranje opreme za Misije OKS na međunarodnim sportskim takmičenjima
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija23. maj 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:9/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
produkcija video materijala i drugih sadržaja namenjenih emitovanju
na internetu i društvenim mrežama
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija16. maj 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:10/2018:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
majice za realizaciju aktivnosti OKS
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija

I izmena konkursne dokumentacije

II Izmena konkursne dokumentacije
14. maj 2018. do 12:00Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje br. 2

II Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:8/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga iznajmljivanja rasvete i scenografije
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija27. april 2018. do 12:00Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o zaključenom Ugovoru
JN:7/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga iznajmljivanja audio i video opreme za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija27. april 2018. do 11:00Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o zaključenom Ugovoru
JN:6/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga postavke koncepta i izrade vizuelnog identiteta
i usluga dizajna i pripreme
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija – 1. deo

Konkursna dokumentacija – 2. deo

Konkursna dokumentacija – 3. deo
13. april 2018. do 14:00Obaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje u zaključenom Ugovoru
JN:5/2018:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
putne torbe za Misije OKS
na međunarodnim sportskim takmičenjima
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija
30. april 2018. do 13:30Obaveštenje o produženju roka

II Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o zaključenom Ugovoru
JN:4/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
agencijska usluga rezervacije smeštaja, prevoza
i drugih troškova vezanih za realizaciju sportskih
programa i drugih aktivnosti OKS
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija4. maj 2018. do 11:00Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:3/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga održavanja i ažuriranja društvenih medija OKS
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija5. april 2018. do 11:30Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:2/2018:
Predmet javne nabavke je nabavka dobara –
nabavka IT opreme za potrebe kancelarije OKS i Misije OKS –
fotokopir aparati formata A3,
kolortelefonije
i interneta
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija

I Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
8. februar 2018. do 14:00Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:1/2018:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga mobilne telefonije i interneta
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija

I izmena i dopuna konkursne dokumentacije
12. februar 2018. do 13:30Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

II Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru