Javne nabavke 2017.

Javne nabavke 2017. godina

Predmet javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavu ponuda Napomena
JN:13/2017:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga izrade promotivnih i edukativnih materijala, sa uslugom štampe za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
– stavljena van snage –


Izmenjena konkursna dokumentacija
12. maj 2017. do 12:30 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
JN:12/2017:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga produkcije i izrade videomaterijala i sadržaja za prikazivanje na internetu i društvenim mrežama
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 5. maj 2017 . do 12:00
JN:11/2017:
Predmet javne nabavke je usluga –
izrada obeležja i trofeja OKS (značke, privesci, trofeji i sl.)
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 5. maj 2017. do 11:00
JN:10/2017:
Predmet javne nabavke su dobra – Obuća za Misiju OKS – Letnji EYOF “Đer 2017”
Poziv za podnošenje ponuda Konursna dokumentacija 19. april 2017. do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora
JN:9/2017:
Predmet javne nabavke je dobro – javne je prevozno sredstvo (polovno motorno vozilo)
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 11. maj 2017. do 11:00
JN:8/2017:
Predmet javne nabavke su dobra –
materijal za fizikalnu terapiju
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 13. april 2017. do 11:00 Odluka o dodeli Ugovora
JN:7/2017:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga iznajmljivanja rasvete i scenografije
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
11. april 2017. do 12:30 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli Ugovora
JN:6/2017:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga iznajmljivanja audio i video opreme
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
11. april 2017. do 12:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli Ugovora
JN:5/2017:
Predmet javne nabavke je usluga –
Održavanje i ažuriranje društvenih medija Olimpijskog komiteta Srbije
(održavanje, kreiranje aplikacija, ažuriranje, vesti i ostalih sadržaja)
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 24. mart 2017. do 11:30 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:4/2017:
Predmet javne nabavke su dobra – toneri
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 28. februar 2017. do 15:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje br. 2

Obaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:3/2017:
Predmet javne nabavke su dobra – lož ulje
Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 28. februar 2017. do 14:00 Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
JN:2/2017:
Predmet javne nabavke su dobra –
telefoni za potrebe kancelarije OKS
i misije OKS
Poziv za podnošenje dokumentacije Konukrsna dokumentacija 20. februar 2017. do 12:00 Obaevštenje o zaključenom Ugovoru
JN:1/2017:
Predmet javne nabavke je usluga –
usluga mobilne telefonije i interneta
Poziv za podnošenje dokumentacije Konkursna dokumentacija

Dopuna konkursne dokumentacije
20. januar 2017. do 13:00 Obaveštenje br. 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje br. 2

Odluka o dodeli Ugovora

 

>>JAVNE NABAVKE 2014. godina  >>

>>JAVNE NABAVKE 2015. godina  >>

>>JAVNE NABAVKE 2016. godina  >>